15.viduskolas pārbaudes darbu ievades/apskates sistēma
Error! This is an error message.

Info!

VECĀKIEM: Šī sistēma ir izstrādāta Daugavpils 15.vidusskolā. Lietotājavārdus un paroles Jums izsniegs Jūsu Klases audzinātāji!
e-klases lietotājvārdi un paroles šai sistēmai neder!